TUESDAY SCHEDULE
Time Program Name RJ Name
01:00:PM-03:00:PM: Lok GeetSongs
04:00:PM-05:00:PM: Subha YatraKarma
05:00:AM-06:00:AM: BhajanSongs
05:00:PM-06:00:PM: Khopa/Na : Onlin..Sony Shakya
06:00:AM-06:15:AM: Prabhat PheriOsho
06:00:PM-07:00:PM: Desh Darpan / Ba..Shom
06:15:AM-06:30:AM: JagaranBinod
06:30:AM-07:00:AM: Shyama ShyamaSongs
07:00:AM-07:30:AM: Patra Patrikama ..New reader
07:00:PM-08:00:PM: PrasangaRamita Twanabasu
07:30:AM-08:00:AM: Sandarva AawajSabina Shakya
08:00:AM-09:00:AM: Samaya Chakra / ..Yogendra Prasad Adhikari
09:00:AM-10:00:AM: Mhendola FoleSongs
09:00:PM-10:00:PM: Mye KasaPrabin Bajracharya
10:00:AM-11:00:AM: SongsSongs
12:00:AM-01:00:PM: SongsSongs